Waar ligt Kézdivásárhely?

Na de eerste wereldoorlog viel dit voorheen Hongaarse gebied binnen de lands grenzen van Roemenië. De Hongaarse taal en cultuur zijn nog merkbaar aanwezig. Kézdivásárhely (Hongaarse naam voor Nieuwmarkt) ligt zo’n 2000 km van Maassluis. Na de val van het communistisch gebied ontstond in oost Europa een sterk verlangen naar democratie. Bestuurlijk zocht men steun en vond in Maassluis gehoor.

Partnerstad 

De burgemeester en de voorzitter van het Rode Kruis Kézdivásárhely ( hierna te noemen Kézdi) bezochten in 1999 Maassluis. Hun wens was om humanitaire ondersteuning te krijgen en kennis en ervaring uit te wisselen. Beide gemeenten hebben in 2001 een overeenkomst gesloten en zo werd in 2002 Stichting Regiosteunpunt Kezdi opgericht. In 2016 is de naam van de stichting veranderd in Stichting Maassluis partnerstad Kézdivásárhely.

Verbinding 

Door connecties via het Rode Kruis in beide steden ontstaan er samenwerkingen met scholen, musea, bibliotheken kunstenaars. Door ook persoonlijke contacten is het waardevol om elkaars cultuur te leren kennen.

Onze contacten zullen de komende jaren worden verstevigd en uitgebreid, vooral op cultureel gebied. Zo is er een gedichtenbundel gerealiseerd met werk van dichters uit Maassluis en Kézdi, door samenwerking van de bibliotheekdirecteuren.

Op een Maassluis filmpje van leerlingen op het Reviuslyceum over het dagelijks leven in Maassluis is enthousiast antwoord gekomen. Maar liefst zes filmpjes werden digitaal teruggestuurd. Ook op museaal gebied is er samenwerking gezocht en wordt een tentoonstelling voorbereid. Aan meer uitwisselingen wordt hard gewerkt en kunnen uitgroeien tot een SUCCES!

Köszönöm szépen

Dat betekent dank-je-wel Maassluis voor alle goede zorgen sinds de eerste contacten. De inwoners en bestuurders van Kézdivásárhely  zijn zo dankbaar voor alle hulp die al gegeven is aan het ziekenhuis, het kindertehuis en diverse scholen. ‘Club Maassluis’ is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een bloeiend seniorenvereniging met wekelijkse bijeenkomsten en een koor.

Coos Henneveld 

Coos Henneveld uit Maassluis (†2015) heeft veel betekend voor de relatie met Kézdi. Als  eerste voorzitter van de Stichting wist hij stimulerende verbanden te leggen met organisaties in Kézdivásárhely. Coos werd in 2009 ereburger van Kézdivásárhely. In de tuin van het  zorgcentrum Stephanie Szentkerezsti is een gedenkplaats voor hem ingericht.

Rode Kruis connectie

Tussen 1999 en 2019 ondersteunde afdeling Rode Kruis Maassluis de Partnerafdeling in Kézdivásárhely  met humanitaire goederen. Door de vele contacten met ook andere organisaties ontwikkelde zich een bredere interesse voor elkaars cultuur. De Stichting omarmt uitwisselingen en samenwerkingsverbanden in kunst, cultuur en onderwijs.