bestuur:

Henny Duijn, voorzitter, penningmeester, PR, contacten zorginstellingen

Joop Vaissier, bestuurslid, contacten kunst, museum en bibliotheken

Emma de Zanger, bestuurslid, contacten cultuur en museum

Ans van de Wiel, secretaris, PR en website, contacten onderwijs en kunst

Email: info@maassluiskezdi.nl

Bankrekeningnummer: NL82 RABO 0340.4603.34 t.n.v. Maassluis Kézdi

K.V.K. Rotterdam registratienummer: 24338491

ANBI nr.: 71650

https://maassluiskezdi.nl/financieel_balans_2020.docx