Uitwisseling

Het 20-jarig bestaan van de Stichting Maassluis Partnerstad Kézdivásárhely in 2022 zijn we voorzichtig aan het voorbereiden. Een uitwisseling tussen middelbare scholieren uit Maassluis en Kézdivásárhely (Nagy Mózesgymnasium) staat op stapel. HELP mee om het streefbedrag te halen. Doneren kan op: 

Door CORONAVIRUS staan de geplande acties op een laag pitje. De reeds ontvangen donaties, van vele bedrijven en particulieren, blijven gelabeld voor deze  scholierenuitwisseling.

Bankrekeningnummer NL82 RABO 0340.4603.34 t.n.v. Steunfonds Kezdivásárhely (Roemenië)
voor bedrijven geldt een aanbod om het logo mee te sturen voor een 'bedrijfsbijdrage'.

Met alvast ontzettende dank aan:

donaties2

maar we zijn er nog lang niet!

mezeskalacs is gedecoreerde koek

Twintig jaar Partnerstad Vice Versa

Eind september 2019 ontving burgemeester Bokor Tibor van Kézdivásárhely zijn Maassluise collega. Burgemeester Edo Haan heeft met een bezoek aan deze Partnerstad van Maassluis de relatie onderstreept die zijn voorgangers hadden ingezet. (zie reisverslag)

De overheden in Oost Europa hadden na het communistisch bewind ernstig behoefte aan informatie over democratisch besturen. Vele gemeentes in Nederland zegden hulp toe. Burgemeester Van Es van Maassluis besloot eind jaren tachtig Kézdivásárhely te helpen. Dat deze Hongaarse stad in Roemenië ligt maakte de zaak niet eenvoudiger. Via het Rode Kruis in beide steden zijn de contacten verstevigd en de opeenvolgende burgemeesters Sterkenburg en Karssen van Maassluis gaven gemeentelijke ondersteuning aan een inmiddels opgerichte stichting.

De kennismaking van burgemeester Haan en zijn vrouw op het stadhuis was allerhartelijkst en het overvolle programma leidde de delegatie langs hoogtepunten: ziekenhuis, broekenfabriek, volkenkundig museum en middelbare school, de senioren van ‘Club Maassluis’ en Rode Kruis. Een bijzondere uitdaging voor de eerste burger van Maassluis was wel het moment dat hij in vol ornaat de ijsvloer betrad in het plaatselijke ijshockeystadion.

Meegereisd kreeg ook de SMPK (Stichting Maassluis Partnerstad van Kézdivásárhely) de kans informatie te delen over 20 jaar ervaring en het belang van deze contacten.

Samenwerken met een partner in Roemenië, betekent: 

plannen op afstand en 'dezelfde taal' spreken. Door cultuurverschillen moet je elkaar in ieder geval beter leren kennen. Het gebruik van icoon TULPEN is in de Nederlandse en in de Hongaarse cultuur dezelfde.

De Stichting Kézdivásárhely partnerstad van Maassluis stimuleert al sinds 2001 de contacten door  werkbezoeken en verbindingen te leggen tussen de beide gemeenten en diverse organisaties op het gebied van cultuur, kunst, sport en scholen. 

Heeft u ideeën of verzoeken omtrent samenwerken met de stichting, heeft u aparte informatie die van belang kan zijn voor betere samenwerking, of spreekt en schrijft u Hongaars neem dan contact met ons op.