wagen laden

De samenwerking van Rode Kruisafdeling Hoek van Holland/ Maassluis start in 1999. Er zijn heel veel hulpgoederen van onze regio naar Roemenië verzonden. Vrachtwagens vol. De oplettende Rode Kruismedewerkers wisten vaak waar spullen te halen waren, zoal bijvoorbeeld de overtollige inboedel van een ziekenhuis dat ging fuseren. Ook schoolspullen, huisraad en heel veel kleding is door de Rode Kruis medewerkers afdeling Covasna met grote dankbaarheid ontvangen.

tas 20 jaar

Na 20 jaar is er een einde gekomen aan het goederentransport, door de hoge transportkosten en gebrek aan goede opslag.

Tot grote spijt van beide partijen moest het goederentransport worden beëindigd. De transportkosten en opslagmogelijkheden werden te kostbaar. Een hartelijk afscheid op het hoofdgebouw in Vlaardingen van het regionale Rode Kruis onderstreepte de warme banden.

rode kruis collage afscheidstournee

De Stichting Maassluis Partnerstad Kézdivásárhely stelt tot doel gemeente en burgers nader tot elkaar te brengen door uitwisseling op allerlei vlak. (Gezondheidszorg, educatie, kunst, bestuur, maatschappij.)