Stephanie Szenkereszty

In 2003 wordt een vereniging in het leven geroepen om het sociale bijstandsnetwerk te vervangen. Effectieve hulp wordt geboden aan de inwoners van het instituut Szentkereszty, waarvan Barones Stephanie Szentkereszty de naamgever is. De vele tekortkomingen van het vroegere systeem vinden in deze organisatie een verandering. De benadering naar de maatschappelijke  houding verandert en er is meer oog voor investering in menselijke waarde.

Het credo van deze vereniging is dat elke gemeenschap in de eerste plaats haar problemen moet oplossen door op haar eigen kracht te vertrouwen en de behoeftigen te ondersteunen. 

Zo verzorgt het Zorgcentrum, onder  de bezielende leiding van directeur Olga Balint, de dagopvang van jongeren met een verstandelijke beperking. Met een team van therapeuten vinden de kinderen een dagbesteding en lichamelijke verzorging. Op de dagbesteding wordt geprobeerd elk kind zinvol te laten functioneren in het maken van kado's om te verkopen. Om deze groep maatschappelijke aandacht en waardering te geven is er in de binnenstad een winkelpand gecreëerd met daartegenover een theeschenkerij. Hier kunnen inwoners komen shoppen of een kopje koffie of thee drinken. Ook hier worden kinderen (ook jongvolwassenen) die de capaciteit hebben opgeleid om klantgericht te denken en werken. 

zorgcentrum collage

http://www.szentkereszty.ro/

Onze stichting stimuleert de verkoop middels verkoop van zelfgemaakte producten op de Kerstmarkt van Maassluis, en beveelt technieken aan om werkplaats en activiteiten te moderniseren.

Samenwerking met Ervaar Maassluis

Ervaar Maassluis (Nieuwstraat) verkoopt tassen met een nautische inslag. Ze zijn in beperkte oplage gemaakt in het zorgcentrum van Kézdi. De opbrengst van de verkoop komt het zorgcentrum ten goede. Verkoop ook op info@maassluiskezdi.nl.

Ervaar Maassluis tassen Kezdi

De Stichting Maassluis Partnerstad Kézdivásárhely stelt tot doel gemeente en burgers nader tot elkaar te brengen door uitwisseling op allerlei vlak. (maatschappij, gezondheidszorg, kunst, bestuur, educatie)